Wervelstroom onderzoek

Wervelstroomonderzoek ofwel Eddy Current (EC of ET) inspectie is een niet-destructieve onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van het elektromagnetische inductie principe. Met behulp van een taster voorzien van een kleine koperen spoel al dan niet met een kern, wordt door middel van stroom een magnetisch veld geïnduceerd. Materiaal zonder (oppervlakte) gebreken zal geen verandering in het magnetisch veld teweegbrengen, maar een kleine indicatie dat het veld doorkruist geeft een duidelijk ander signaal. Met behulp van wervelstroom kunnen grote oppervlaktes snel onderzocht worden met behulp van flexibele array probes of roterende probes. Ook vereist dit onderzoek geen koppelvloeistof zoals bij UT.

Met EC kunnen oppervlaktescheuren in uiteenlopende geleidende materialen als dieper in het materiaal gelegen defecten en indicaties worden opgespoord in non-ferro’s. Ook wordt wervelstroom veelvuldig toegepast om hardheid te bepalen, materialen te identificeren op basis van geleidbaarheid of om dunne lagen niet-geleidende coatings zoals verf op geleidende componenten te meten. De Looper NDO levert een uitgebreid assortiment aan hand- en geautomatiseerde apparatuur, tube- en surface arrayprobes en referentieblokken voor basis ECT, maar ook ECA, RFT, NFT, MFL, NFA etc.

Bekijk ons assortiment EC / ET