Advies nodig? Neem direct contact op!

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De Looper NDO
Versie 1.0

De Looper NDO, gevestigd aan de Bukkumweg 24-M 5081 CT  HILVARENBEEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe De Looper NDO met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Cookies

We verzamelen de online gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website www.delooperndo.com maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers De Looper NDO of die van een derde partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe de klant de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Op onze website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt De Looper NDO geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

www.delooperndo.com maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in onder andere:

 • De bezoekersaantallen
 • Wat de best bezochte pagina’s van de website zijn
 • Via welk kanalen bezoekers binnen komen e.a.

De Looper NDO heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De Looper NDO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Doeleinden

De Looper NDO verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Niet anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van De Looper NDO  bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, hostingpartij en IT- beheerder).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Looper NDO) tussen zit.

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij De Looper NDO op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Gebruik besloten gedeelte website

Klanten van De Looper NDO kunnen (in de toekomst) een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website (www.delooperndo.com). Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u De Looper NDO  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het afnemen van diensten en goederen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

We bieden alle bezoekers en klanten de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U heeft recht op de overdracht van de gegevens naar een andere partij. U heeft het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Als u klachten heeft over hoe De Looper NDO omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) Het verstrekken van de persoonsgegevens is een voorwaarde voor het uitvoeren van de dienst of levering. De betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) is verplicht de gegevens te verstrekken, als de gegevens niet verstrekt worden dan kan de dienst of levering niet worden uitgevoerd.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback

Regelmatig wordt gecontroleerd of De Looper NDO aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:

 

De Looper NDO
Bukkumweg 24-M
5081 CT  HILVARENBEEK
T +31(0) 13 505 42 16
info@delooperndo.com
I www.delooperndo.com

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 19-5-2018

 

Privacy declaration
Download (pdf)

Déclaration de confidentialité
Download (pdf)