Visueel & Lasinspectie

Visuele inspectie of Visual Testing (VT) is de oudste en meest basale inspectiemethode. Het is het proces waarbij met het blote oog wordt gekeken om naar fouten te zoeken. Het vereist geen apparatuur behalve het blote oog van een getrainde inspecteur

Bekijk ons assortiment las- en visuele inspectie tools