Advies nodig? Neem direct contact op!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Looper NDO B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u die ons te melden, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (via een link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

De Looper NDO B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van De Looper NDO B.V. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. De Looper NDO B.V. behoudt zich het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

 

Copyright

De teksten op deze site genieten auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de directie van De Looper NDO B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan te verveelvoudigen, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, en/of te framen. De Looper NDO B.V. acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een website aan de De Looper NDO B.V. gelinkte website.