S2G2-800-IRISXR

Nieuw in ons assortiment: de IRISXR® X Eddy Current. Het IRISXR® Internal Rotary Inspection System ofwel IRIS van PanAmiris gecombineerd met SG NDT’s S2G2-800 is dé beste oplossing voor gebruikers van zowel ultrasoon- als wervelstroom inspectietechnieken.

Het is ideaal voor gebruikers van beide technologieën, Eddy Current en ultrasone inspectie van ferro- en non-ferro materialen.

Het IRISXR®-systeem verzamelt nauwkeurig data van wanddikteafname en corrosie met behulp van de ultrasone puls-echotechniek. De pulse-echo probe van het IRISXR® Internal Rotary Inspection System zit in een koppelmiddel, zoals water in de te inspecteren buis.

De IRIS hardware is volledig geïntegreerd in het S2G2-800 multi-techniek inspectieapparaat en biedt precies dezelfde voordelen als de standaard S2G2-800, maar dan met de extra optie van de IRIS-technologie.

Alle andere technologieën blijven compatibel: Eddy Current, Eddy Current Array, Remote Field, Near Field & Near Field Array en Magnetic Flux Leakage. De unit beschikt onder andere over:

  • Motor controller
  • 16 Time slots
  • 8 Channels

Alle technologieën zijn verzameld in één lichtgewicht instrument. Dezelfde nauwkeurigheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijke hard- en software.